Galice : Feux actifs à Monforte, dans le parc naturel de Xurés et à Culleredo

En partenariat avec Galicia Confidencial et avec leur accord, nous relayons leur information.

 

Activos lumes en Monforte, no Parque Natural do Xurés e en Culleredo

Xa van mais de 1.100 hectáreas queimadas en catro día. O incendio de Ribeira, extinguido tras arrasar case 200 hecareas.

Por Europa Press / Redacción | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 07/09/2019 | Actualizada ás 15:14

A Consellería do Medio Rural dá por extinguido o incendio forestal que afectaba desde última hora do venres ao municipio coruñés de Ribeira e que, segundo as estimacións oficiais, afectou a unha superficie de 197 hectáreas.

En concreto, o lume comezou pasadas as 23,00 horas do venres na parroquia de Oleiros de Ribeira e, no seu avance, afectou tamén o municipio veciño de Porto do Son. O incendio deuse por extinguido sobre as 20,30 horas deste domingo e segundo as últimas estimacións, a superficie queimada é de 197 hectáreas, das que 160 foron arboredos e 37 de monte raso.

Na súa extinción participaron 25 axentes, 43 brigadas, 24 motobombas, dúas pas, nove helicópteros e cinco avións, así como efectivos da Unidade Militar de Emerxencias (UME).

Artefacto incendiario
Artefacto incendiario | Fonte: Medio Rural

MONFORTE, ACTIVO

Entre os incendios forestais de dimensións importantes que aínda afectan a Galicia, o lume de Monforte de Lemos (Lugo), o máis grande da tempada, continúa controlado desde o mediodía do venres, tras afectar a 465 hectáreas de terreo.

Na extinción deste incendio, iniciado o pasado xoves na parroquia de Seoane, traballan tres técnicos, 15 axentes, 75 brigadas, 30 motobombas, seis pas, 16 helicópteros e seis avións.

OUTRO NO XURÉS

Tamén continúa controlado desde as 20,29 horas do venres o incendio de Lobeira (Ourense), iniciado na parroquia de San Xes de Vilariño o pasado xoves. Segundo as últimas estimacións, a superficie afectada é de 150 hectáreas pertencentes ao Parque Natural do Xurés.

Pola súa banda, o lume que afecta á localidade de Culleredo permanece activo a esta hora da tarde despois de queimar 14 hectáreas. Fontes da Consellería de Medio Rural precisaron  que « evoluciona favorablemente » e o departamento espera dalo por estabilizado « en breves ».

Este foco iniciouse este domingo ao fío das 16,15 horas e ata o lugar desprazáronse catro axentes, oito brigadas, seis motobombas, unha pa, tres avións e catro helicópteros para encargarse dos labores de extinción

Artefacto incenciario
Artefacto incenciario | Fonte: Medio Rural

Pola súa banda, o Concello de Culleredo emitiu un comunicado no que explica que a zona afectada trátase de monte baixo e que o propio alcalde, José Ramón Rioboo, contactou co 112 para solicitar axuda para a súa extinción.

SUMA DE HECTÁREAS QUEIMADAS

suma das hectáreas queimadas durante esta vaga de lumes, dá un resultado que supera as 1.100. Así, sumando os lumes de Monforte (465), Fisterra (130), Cangas (5), Lobeira (150), Porto do Son (89,4), Muíños (10), Ares (11), Cenlle (45,91), Ribeira (175), Muíños-Zas (20,9) e Culleredo (14), o resultado serían 1.116 hectáreas queimadas.

 

VÍDEO DO INCENDIO DE CANGAS

ARTEFACTOS INCENDIARIOS

Varios artefactos incendiarios apareceron en distintos puntos afectados polos incendios forestais rexistrados nas últimas xornadas e as autoridades detectaron a sospeitosos do lume rexistrado este sábado en Ribeira, que xa afecta a unha superficie de 150 hectáreas. Diso informou este sábado o conselleiro do Medio Rural, José Gonzalez, en declaracións aos medios durante a súa visita a unha das zonas afectadas polas chamas este sábado en Ribeira, na provincia da Coruña.

Na súa intervención, o titular do Medio Rural apuntou á intencionalidade da maioría dos lumes declarados na vaga de incendios que Galicia vive esta semana. « Esta noite, outra vez cando xa non poden actuar os medios aéreos, 16 novos incendios en Galicia no catro provincias, en diferentes puntos », censurou. Neste sentido, tras lembrar que o de Ribeira iniciouse ás 23,04 horas, informou de que a Policía Autonómica e os axentes forestais das brigadas de investigación, teñen xa a « sospeitosos ».

Así, deixou claro que o de Ribeira non se trata dunha « reprodución » do lume de Porto do Son pero rexeitou dar máis datos sobre os posibles autores e o lugar de aparición dos artefactos para non interferir nas investigacións. « Con independencia dos motivos que pode ter algún dos que fai isto, calquera que nunha situación con estas circunstancias climatolóxicas planta lume pondo en perigo a vida das persoas e dos nosos bens, é un delincuente », subliñou.

DENUNCIAR AOS INCENDIARIOS

Incendio en Seoane, Monforte
Incendio en Seoane, Monforte | Fonte: @Incendiosgalic1 en Twitter.

Ademais, o conselleiro fixo un chamamento á « concienciación » e animou aos veciños a denunciar aos incendiarios a través do 900 815 085. « O teléfono está a funcionar ben, se han incrementando o número de denuncias, que son anónimas e confidenciais », sinalou.

Por último, José González lembrou a importancia de que « estean limpas » as franxas da protección habilitadas ao redor das aldeas. Así, lembrou que a Xunta activou medidas para axudar aos concellos no cumprimento das súas tarefas en cuxo cumprimento serán « incisivos ».


Feux actifs à Monforte, dans le parc naturel de Xurés et à Culleredo

Déjà plus de 1 100 hectares brûlés en quatre jours. L’incendie de Ribeira, éteint après avoir dévasté près de 200 hectares.

Par Europa Press / Drafting | SANTIAGO DE COMPOSTELLE | 09/07/2019 | Mis à jour à 15:14

Le ministère de l’Environnement rural éteint l’incendie de forêt qui a touché la municipalité de A Coruña de Ribeira depuis la dernière heure du vendredi et qui, selon les estimations officielles, a touché une superficie de 197 hectares.

Plus précisément, le feu a commencé après 23 heures vendredi dans la paroisse de Oleiros de Ribeira et a également touché la municipalité voisine de Porto do Son. L’incendie a été éteint vers 20 h 30 ce dimanche et, selon les dernières estimations, la superficie brûlée est de 197 hectares, dont 160 étaient boisés et 37 étaient montagneux .

À son extinction, ont participé 25 agents, 43 brigades, 24 bombardiers, deux pales, neuf hélicoptères et cinq avions, ainsi que du personnel de l’Unité d’Urgence Militaire (UEM).

Dispositif incendiaire
Dispositif incendiaire | Fonte: Environnement rural

MONFORTE, ACTIF

Parmi les principaux incendies de forêt qui affectent encore la Galice, le plus grand incendie de saison de Monforte de Lemos (Lugo) continue d’être maîtrisé depuis midi vendredi, après avoir touché 465 hectares de terres.

Trois pompiers, 15 agents, 75 brigades, 30 pompiers, six pales, 16 hélicoptères et six avions s’emploient à éteindre l’incendie qui a débuté jeudi dernier dans la paroisse de Seoane.

AUTRE AUCUN JURY L’ incendie de Lobeira (Ourense), qui a débuté jeudi dans la paroisse de San Xes de Vilariño,

continue également d’être maîtrisé à partir de 20 h 29 vendredi . Selon les dernières estimations, la zone touchée serait de 150 hectares appartenant au parc naturel des Xurés.

À son tour, l’incendie de la ville de Culleredo reste actif à cette heure de l’après-midi après avoir brûlé 14 hectares . Des sources du ministère de l’Environnement rural ont déclaré que « cela évolue favorablement » et que le département espère le stabiliser « bientôt ».

Ce projecteur a débuté dimanche à 16 h 15 et quatre agents, huit brigades, six bombardiers, une pelle, trois avions et quatre hélicoptères ont été envoyés sur le site pour y être éteints.

Artefact incennial
Artéfact incennial | Fonte: Environnement rural

Pour sa part, le conseil municipal de Culleredo a publié une déclaration dans laquelle il expliquait que la zone touchée était une colline basse et que le maire lui-même, José Ramón Rioboo, avait contacté le 112 pour demander de l’aide pour son extinction.

Somme des hectares brûlés

La somme des hectares brûlés au cours de cette grève donne un résultat supérieur à 1 100 . Ainsi, en ajoutant les incendies de Monforte (465), Fisterra (130), Cangas (5), Lobeira (150), Porto do Son (89,4), Moulins (10), Ares (11), Cenlle (45,91 ), Ribeira (175), Muíños-Zas (20,9) et Culleredo (14), le résultat serait de 1 116 hectares incendiés.

VIDEO DU FEU DES CHANGEMENTS

FEU D’ARTIFICE

Plusieurs incendiaires sont apparus à divers endroits touchés par les incendies de forêt enregistrés ces derniers jours et les autorités ont détecté des suspects de l’incendie enregistré ce samedi à Ribeira , qui couvre déjà une superficie de 150 hectares. Le conseiller pour l’environnement rural, José Gonzalez, a déclaré dans une déclaration aux médias lors de sa visite dans l’une des zones touchées par les flammes ce samedi à Ribeira, dans la province d’A Coruña.

Dans son discours, le chef de l’Environnement rural a souligné le caractère intentionnel de la plupart des incendies déclarés lors de la grève incendie de Galice cette semaine. « Ce soir, encore une fois, lorsque les médias aériens ne peuvent plus agir, 16 nouveaux feux en Galicie dans les quatre provinces, à différents moments », a-t-il censuré. En ce sens, après s’être rappelé que celui de Ribeira avait commencé à 23 h 04, il avait informé que la police autonome et les agents forestiers des brigades d’enquête avaient déjà les « suspects ».

Ainsi, il a précisé que la Ribeira n’était pas une « reproduction » de l’incendie de Porto do Son, mais avait refusé de donner plus d’informations sur les auteurs possibles et sur l’emplacement des artefacts afin de ne pas nuire aux enquêtes. « Indépendamment des raisons pour lesquelles l’un de vous fait,tout le monde dans une situation avec la vie de ces circonstances , les gens mettant en danger le feu des plantes météo et notre propriété, est un délinquant » a-t-il dit.

RAPPORT INCENDIAIRES

Feu à Seoane, Monforte
Incendio en Seoane, Monforte | Fonte: @Incendiosgalic1 en Twitter.

Le ministre a appelé à la » sensibilisation « et a encouragé les résidents à signaler à pyromanes à 900 815 085. « le téléphone fonctionne bien, ont augmenté le nombre de plaintes qui sont anonymes et confidentielles », at – il dit.

Enfin, José González a rappelé l’importance de « être propre » tranches de protection permise autour des villages, rappelant ainsi que le Comité a activé des mesures pour aider les municipalités à s’acquitter de leurs tâches dans lesquelles elles seront « incisives ».

Publicités

Bonjour, laissez ici votre commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.